Biologi A – Kemi B – Idræt B

Biologi A, Kemi B, Idræt B

Studieretningen er et godt afsæt til dig, der har tanker om at ville læse videre indenfor naturvidenskab eller sundhedsrelaterede uddannelser som f.eks. fysioterapeut eller idræt.

Studieretningen giver rigtig god mulighed for tværfagligt samarbejde. Gennem undervisningen bliver du i stand til at tage stilling til væsentlige problemer i samfundsdebatten om f.eks. sundhed, genteknologi og miljøproblemer, og du opnår viden, så du kan træffe velbegrundede valg af livsstil. I biologifaget arbejder du inden for emner som virus, sundhed, økologi, fysiologi og bioteknologi. Du arbejder i høj grad med aktuelle problemstillinger som f.eks. viruspandemier, udvikling af antibiotikaresistens og naturforvaltning. Du vil også lære om kroppen og motion og dets betydning for forebyggelse af livsstilssygdomme som cancer, hjertekarsygdomme og diabetes. Faget kemi giver dybdegående kendskab til naturvidenskabelig tankegang, stoffers opbygning og omdannelse. Du arbejder bl.a. med emner som fedtstoffer, kulhydrater, proteiner og enzymer og medicinalkemi. Undervisningen veksler mellem teori og eksperimenter i laboratoriet. I idræt arbejder du både med teori og praksis. Du kommer i god form og bliver i stand til at forstå træningsfysiologiske processer på et højt niveau. I den praktiske idræt får du mulighed for at prøve nye idrætter af og undersøge kroppens reaktion på forskellige former for træning og aktivitet. 

 

På studieretningen kan der f.eks. arbejdes med: 

  • Hvad er gener, hvordan nedarves egenskaber og hvad er genterapi?
  • Hvordan virker smertestillende stoffer? 
  • Hvad er doping? – og hvordan virker det? 
  • Hvad er optimal træningskost, og hvordan tilrettelægger man bedst et træningsprogram?

Bliv elev på holstebro gymnasium & HF

At træffe beslutning om ungdomsuddannelse er et svært men vigtigt valg. Det er et valg for 2 eller 3 år, der rækker langt ud i fremtiden. Vi hjælper dig gerne med afklaring af spørgsmål, og du er altid velkommen til at ringe til os eller komme forbi til en samtale. Med en stx- eller en HF-uddannelse er du sikret et bredt og godt grundlag for din videre vej i livet. Hvis du allerede har besluttet dig for at blive elev på skolen, kan du her finde informationer om alt det praktiske om optagelse på STX eller HF. På optagelse.dk skal du bruge Uni-login eller Nem ID. Hvis du har brug for hjælp i optagelsesprocessen er du altid velkommen til at kontakte os. Herunder kan du læse mere om optagelsesproceduren og de to uddannelser, du kan vælge på Holstebro Gymnasium og HF.

Se også

Optagelse.dk – her søger du om optagelse til stx

www.optagelse.dk

Læs om stx på Uddannelsesguiden her:

www.ug.dk

Fremtidsmuligheder

Har du ikke besluttet dig for, hvad du skal være endnu? Bare rolig. Med en stx eller en HF baner du vejen for din fremtid. Du lukker ingen døre. Det 3-årige stx kvalificerer bredt til stort set alle videregående uddannelser, både korte, mellemlange og lange, mens det 2-årige HF også giver adgang til en lang række videregående uddannelser. Dog har de fag og niveauer, du vælger, indflydelse på, hvilke uddannelser du direkte kan optages på. Hvis du ikke har haft de fag på stx/HF, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering. Prøv også Adgangskortet, hvor du kan afprøve hvad din valgte studieretning giver adgang til.

Studieretningsfag
Biologi A A A
Kemi B B
Idræt B B B
Obligatoriske fag
Dansk A A A A
Engelsk B B B
Historie A A A
Matematik B B B
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C C
2. fremmedsprog (Tysk B, Fransk A, Spansk A) A/B A/B A/B A
Kunstneriske fag (Vælg 1 af 4)
Billedkunst C C
Dramatik C C
Mediefag C C
Musik C C
Naturvidenskabelige fag
C Fysik
Valgfag
C-niveau: billedkunst, dramatik, erhvervsøkonomi, informatik, mediefag, musik, naturgeografi, filosofi, latin, psykologi
B-niveau: billedkunst, dramatik, fysik mediefag, musik, samfundsfag
A-niveau: engelsk, tysk, kemi, matematik
Mulige valgfagskombinationer: Hvis du har tysk B som 2. fremmedsprog: AC - Hvis du har Spansk A eller Fransk A som 2. fremmedsprog: C
Undervisningsforløb
Almen sprogforståelse C
Naturvidenskabeligt grundforløb C

Valgfag

Bemærk, hvis du har tysk som 2. fremmedsprog, så skal du hæve enten matematik, kemi, engelsk eller tysk til A-niveau i 3g