Vejledning

Vejledningen på Holstebro Gymnasium og HF

Vi ser det som vores fornemste pligt at hjælpe alle elever med at få mest muligt ud af deres uddannelse hos os.
Derfor har vi en række tilbud, som kan støtte dig i din tid hos os. Du kan læse om tilbudene på denne side.
I Holstebro Gymnasium og Hf’s bestræbelser på at gøre hver enkelt elev så dygtig, som vedkommende kan, har vi en lang række tiltag, som sigter på at hjælpe den enkelte elev til at gennemføre det gymnasiale forløb med et så godt resultat som muligt.

Holstebro Gymnasium og HF iværksætter hvert år en lang række forebyggende tiltag, som alle sigter på at sikre hver elev et godt og trygt studiemiljø. Vi arrangerer således en række introduktionsbegivenheder – faglige såvel som sociale – som indledning til forløbet. Vi udbyder en række sociale frivillige aktiviteter, hvor eleverne kan lære hinanden at kende (frivillig idræt, studiegrupper, scienceworkshop, kor mm.), vi udbyder lektiecaféer, hvor eleverne kan opnå hjælp og vejledning til arbejdet.

Til hver klasse er tilknyttet et lærerteam og en studievejleder, som løbende afholder samtaler med den enkelte elev.

Studievejlederene bistår med råd og vink til studiefremmende teknikker såvel som hjælp til at overkomme situationer, hvor eleven føler sine egne kompetencer utilstrækkelige.