Fest og fredagscafé

PNA er skolens festudvalg og de står for at afholde festerne på skolen, traditionelt er der hvert år introfest, julefest, karneval samt for afgangseleverne gallafest.

Der er lærere og et professionelt vagtselskab til sted under festerne, der sikre at festerne afvikles bedst muligt. Festudvalget PNA skal før festerne sørge for planlægning af festerne og en række praktiske opgaver, som f. eks såsom annoncering, billetsalg, hyring af diskotek og livemusik.

Festerne er lukkede, hvilket betyder at der kun er adgang for skolens egne elever. Find PNA på Facebook.

Fredagscafé

Fredagscafeer afholdes af elevrådet og afvikles typisk med et tema eller i forbindelse Operation dagsværk. Det er arrangementer hvor skolens elever hygger sig sammen inden weekenden og hvor der er en aktivitet fx et band der spiller, auktioner eller kagekonkurrence.

Rusmiddelpolitik

Holstebro Gymnasium og HF har nogle klare værdier og holdninger i forhold til unges brug af rusmidler, og skolen har derfor i samarbejde med Holstebro Kommune og andre ungdomsuddannelser i byen udarbejdet en fælles rusmiddelpolitik., som udstikker retningslinjerne for institutionernes holdning.

Den kan læses via dette link