Om skolen

Om skolen

Hvem er vi

Holstebro Gymnasium og HF er en moderne uddannelsesinstitution, der udbyder ungdomsuddannelserne stx og hf.

Skolen har fra pr. august 2018 74 lærere og 825 elever fordelt på 31 klasser, 6 hf klasser og 25 stx klasser.

Undervisningen foregår i veludstyrede lokaler og med mulighed for it-anvendelse overalt på skolen.

 

At være elev på Holstebro Gymnasium og HF er ensbetydende med at være en del af et skolemiljø, hvor der fokuseres på:

 

  • Faglig kvalitet og alsidighed
  • Et godt socialt miljø
  • Demokratisk ånd
  • Musisk-kreative aktiviteter
  • International orientering
  • Talentpleje

 

 

Ledelse og administration

Skolens daglige leder er rektor Peter Damgaard Lunde, der arbejder tæt sammen med en ledelsesgruppe, bestående af tre uddannelsesledere, hvoraf den ene er ansvarlig for hf og de to andre for stx.

Sekretariatet udgøres af administrationschef Henning Clemmensen og fire sekretærer, der bl.a. løser opgaverne: elevadministration, regnskab og økonomi, Statens Udannelsesstøtte, eksamensplanlægning og daglig administration af planlægningsværktøjet Lectio.

Det teknisk- administrative personale løser pedel- og rengøringsfunktionerne.

Holstebro Gymnasium og HF driver selvstændig kantine.

Mission

Holstebro Gymnasium vil give unge mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse med studentereksamen eller hf.
Vi lægger vægt på mulighed for fordybelse, viden, færdigheder og et inspirerende ungdomsliv.

Vision

Holstebro Gymnasium og HF vil gennem at satse på de unges faglige, sociale og personlige uddannelse anspore dem til en videregående uddannelse.

Værdier

Holstebro Gymnasium og HF vil være en skole præget af åbenhed, medleven og demokratisk engagement.

Strategiudvikling

På Holstebro Gymnasium arbejder vi med kvalitetssikring af undervisningsmiljø, personalemiljø og uddannelsens indhold gennem to-årige handleplaner.