SPS-støtte

SPS står for specialpædagogisk støtte. SPS-støtte skal sikre, at du som elev kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse. En funktionsnedsættelse kan fx være ordblindhed, en diagnose eller et handicap.

Hvis du ønsker at søge SPS-støtte til din uddannelse på Holstebro Gymnasium og HF skal du kontakte skolens SPS-koordinator på sps@hogym.dk. Du kan ikke selv søge om SPS-støtte – det gør skolen på dine vegne.

Hvis du ønsker at søge om SPS-støtte skal du aflevere dokumentation. Det kan fx være en beskrivelse fra en læge eller en ordblindetest.

Holstebro Gymnasium og HF tilbyder følgende til elever med SPS-behov:

  • Mulighed for individuel faglig støtte i fag, hvor eleven oplever et særligt behov
  • Samtaler og vejledning hos en uddannet læsevejleder
  • Samtaler og vejledning hos en uddannet matematikvejleder
  • Mulighed for ekstra støtte i forbindelse med større opgaver
  • Forlænget tid til mundtlig- og skriftlig eksamen (kræver dokumentation)
  • Mentorordninger (til elever med diagnoser eller særlige udfordringer)

Hvis du har spørgsmål til SPS-støtte på Holstebro Gymnasium og HF kan du kontakte SPS-koordinator Karin Peters Lehm (sps@hogym.dk)

Du kan du læse mere om SPS-støtte på ungdomsuddannelser her