Bestyrelsen

Bestyrelsen for den statslige selvejende institution Holstebro Gymnasium og HF er den øverste ledelse og fastlægger inden for vedtægten de overordnede målsætninger og strategier for skolens virke.

 

Bestyrelsen fastsætter skolens budget og godkender regnskabet. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren for skolens drift og forvaltning af de statslige tilskud.

Bestyrelsen
 • Formand: Aase Lydiksen, Executive Director Human First, VIA, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
 • Næstformand: Ole Priess, skoleleder på Rolf Krake Skolen, udpeget af skolelederforeningen i Holstebro
 • Anni Simonsen, Senior Innovation Manager, udpeget af Nupark Innovation A/S
 • Karsten Filsø, byrådsmedlem for SF, udpeget af Holstebro Kommune
 • Morten Flæng, regionsrådsmedlem for S, udpeget af regionsrådet i Region Midt
 • Lise Wogensen Bach, prodekan, dekanet, Health på Aarhus Universitet, udpeget af Aarhus Universitet
 • Lotte Møller Larsen, uddannelsesdekan, VIA, udpeget af VIA
 • Kristine Axelholm Grünberger, medarbejderrepræsentant, Holstebro Gymnasium & HF
 • Jane Birgitte Nielsen, medarbejderrepræsentant, Holstebro Gymnasium & HF (uden stemmeret)
 • Gustav Korsholm Kjeldsen, elevrepræsentant, Holstebro Gymnasium & HF
 • Signe Kjær Damgaard Jensen, elevrepræsentant, Holstebro Gymnasium & HF (uden stemmeret)
Sekretariatsfunktion
 • Rektor: Peter Damgaard Lunde
 • Administrationschef: Henning Clemmensen

 

 

 

 

 

 

Rapporter fra bestyrelsen

Læs mere om årsrapporten 2022 her

Læs mere om årsrapporten 2021 her

Vedtægter fra 2017 kan læses her

Forretningsorden 2018 kan læses her

Mødereferater fra bestyrelsen

Læs mere om mødereferat fra den 21. marts 2024 her

Læs mere om mødereferat fra den 21. november 2023 her

Læs mere om mødereferat fra den 14. september 2023 her

Læs mere om mødereferat fra den 31. maj 2023 her

Læs mere om mødereferat fra den 23. marts 2023 her

Læs mere om mødereferat fra den 28. november 2022 her

Læs mere om mødereferat fra den 6. oktober 2022 her

Læs mere om mødereferat fra den 19. september 2022 her