Fagligt

Holstebro Gymnasium og HF tilstræber at have et studiemiljø, hvor det både er sjovt at være og at lære. Kernen i det faglige studiemiljø er naturligvis undervisningen, som planlægges og gennemføres i et samspil mellem lærerne og skolens elever.

Et højt fagligt studiemiljø sikrer, at den enkelte elev får mest mulig ud af undervisningen. Ud over traditionelle klasselokaler, øvelseslaboratorier og idrætsfaciliteter har skolen nogle studieområder, hvor man kan fordybe eller arbejde sammen med nogle af skolens andre elever. Skolen har også en ugentlig skrivecafé. Her kan man hente ekstra vejledning hos en lærer til de skriftlige opgaver eller man kan deltage i en workshop med forskelligt indhold om skriftlighed i gymnasiet og på hf.

Kort sagt betyder det meget for skolen, at der er et godt studiemiljø, da det er en forudsætning for at have de optimale betingelser for at lære noget.