Sprogdiplomer i fremmedsprogene

Skolen tilbyder hvert skoleår fagligt dygtige elever forberedende undervisning i engelsk, tysk og fransk med henblik på at gå til en internationalt anerkendt sprogtest og få et sprogcertifikat, der kan anvendes til videregående studier i udlandet.

Engelsk/Cambridge: Målgruppen er elever i 3g/2hf og evt. 2g/1hf med særlige faglige forudsætninger

Tysk/Goethe-Zertifikat: Målgruppen er elever i 3g og evt. 2g med særlige faglige forudsætninger.

Fransk/DELF: Målgruppen er elever i 3g FR eller elever med tilsvarende franskkundskaber.

Undervisningen indledes i efteråret og afsluttes i foråret og placeres i forlængelse af normal skoletid. Tidsplan for de enkelte sprogdiplomer udmeldes i løbet af skoleåret.

De afsluttende sprogtests afholdes på skolen eller udenbys på et officielt testcenter.

Ansøgningsblanket til Tysk og Fransk finder du her

Ansøgningsbanket til Engelsk finder du her