Brobygning

UU brobygning

Som elev i 8., 9. eller 10. klasse har du hvert år mulighed for at besøge os for at blive afklaret i dit valg af ungdomsuddannelse. Besøgene er af forskellig varighed alt efter hvilket klassetrin du går på.

 

Formålet med introkurset og brobygningen er, at du som elev fra folkeskolen får et indtryk at, hvordan det er at gå på det almene gymnasium (stx) og HF, og hvad en gymnasieuddannelse kan bruges til og hvordan uddannelserne er opbygget. Du vil møde forskellige fag og lærere, og du vil også møde nogle af vores elever. De vil fortælle om, hvordan de oplever gymnasiet i forhold til lektier, timer, studieture og det sociale liv.

Det er UU-Nordvestjylland der koordinerer tilmeldingerne og på deres hjemmeside kan du læse en beskrivelse af vores intro- og brobygningsforløb, herunder oplysninger om indhold, mødetid og -sted.