Bliv en del af fremtidens DNA

På Holstebro Gymnasium og HF opnår du et solidt fundament, der sikrer at dine fremtidsmuligheder står åbne. Skolen er præget af høj faglighed i undervisningen og masser af sociale aktiviteter med fokus på fællesskab og rummelighed. Der er plads til alle. Også til dig.

Kom til et af vores orienteringsarrangementer og oplev skolen:

Åben Skole: Lørdag den 14. januar kl. 9.30-13.00
Orienteringsaften: Tirsdag den 17. januar kl. 19.00-21.00

Nye studieretninger på STX i 2017

Vil du gerne vide mere om de nye studieretninger i 2017?
Så klik her og download pdf'en.

Nye fagpakker på HF i 2017

Vil du gerne vide mere om de nye fagpakker i 2017?
Så klik her og download pdf'en.

Skolens værdier

Fællesskab

Som elev på Holstebro Gymnasium bliver du en del af et fællesskab med plads til alle. Fællesskabet vil motivere dig til at udveksle meninger og idéer. At være en del af fællesskabet indebærer evnen til at reflektere over dit eget udgangspunkt og kræver respekt for forskellighed.

Rummelighed

Det ligger i skolens DNA, at der er et bredt persongalleri. Med den brede vifte af fag, interesser og muligheder for dig som elev, og gennem mødet med mange forskellige typer af nye kammerater og lærere, rustes du til at tilegne dig nye faglige og personlige evner i balance mellem individualisme og fællesskab.

Faglighed

Faglighed og et seriøst engagement er i højsædet på Holstebro Gymnasium og HF, og der arbejdes målrettet på at skabe et miljø, hvor alle har mulighed for at blive udfordret.

STX

Som elev får du et fællesskab og en spændende hverdag med mange andre unge. Du vil dagligt møde dygtige lærere der fagligt udfordrer dig på et højt niveau.

HF

Som hf-kursist møder du andre unge, der som dig er interesseret i at udvikle sig fagligt og personligt. Vi lægger vægt på, at du lærer noget - i et godt socialt miljø og et fagligt fællesskab.

Nyheder

Holstebro Gymnasium og HF er en levende skole med et højt aktivitetsniveau, både i og udenfor timerne. Her på kan du følge nedslag i skolens pulserende liv.

17.01.2017 Konstitueret rektor
10.01.2017 ATU elever modtager diplom som bevis på deres deltagelse
06.01.2017 Gymnasiet og UCH undersøger muligheden for fusion

Følgende pressemeddelelse er i dag bragt i lokale medier:
Siden strukturreformen i 2007 er samarbejdet mellem Uddannelsescenter Holstebro og Holstebro Gymnasium og HF blevet tættere og tættere. Der samarbejdes eksempelvis om IT-løsninger, talentudvikling, vejledning, brobygning til videregående uddannelse samt undervisning af 10. klasse fra næste skoleår.
Folketinget vedtog d. 19/12 2016 lov 58, hvor alle de gymnasiale uddannelser er indskrevet i samme lov. Derfor vil der nu være bedre muligheder for at koordinere og styrke uddannelsestilbuddet til de unge i det nordvestjyske område og skabe et attraktivt og stærkt tilbud, der peger mod fremtidens videregående uddannelser både på det erhvervsfaglige og det gymnasiale område. Det vil bl.a. give mulighed for at styrke udviklingen af innovative, digitale og globale færdigheder, som fremtiden stiller krav om, samt have et øget fokus på udvikling af elevernes karrierekompetencer allerede i ungdomsuddannelserne. Det er samtidigt et økonomisk vilkår, at institutionerne skal leve op til disse formål med stadig færre ressourcer.
Derfor er det naturligt, at de to uddannelsesinstitutioner nu afsøger mulighederne for et helt formaliseret samarbejde som én samlet institution, der foruden alle de gymnasiale uddannelser også tilbyder en lang række af erhvervsuddannelser og efteruddannelse. Det er umiddelbart forventningen, at de to økonomisk velfunderede institutioner vil kunne løfte opgaver og håndtere udfordringerne bedre til glæde for de elever og kursister, medarbejderne, erhvervslivet og kulturlivet i lokalområdet. De to bestyrelser har på den baggrund besluttet, at der med assistance fra et konsulentfirma skal udarbejdes et kvalificeret grundlag for beslutning om en evt. sammenlægning. Konsulentfirmaet tilrettelægger en proces, hvor repræsentanter for elever, medarbejdere og daglige ledelser vil blive inddraget. Bestyrelserne forventes at træffe endelig beslutning om sammenlægning ultimo marts 2017.