Sprogdiplomer i fremmedsprogene

Sprogdiplomer i fremmedsprogene

Skolen tilbyder fagligt dygtige elever ekstra undervisning i engelsk, tysk og fransk med henblik på at gå til en international anerkendt sprogtest og få et sprogcertifikat, der kan anvendes til videregående studier i udlandet.

 

Engelsk/TOEFL-test: Målgruppen er elever i 3g (evt. 2g).

Tysk/DAF-test: Målgruppen er elever i 3g (evt. 2g).

Fransk/DELF-test: Målgruppen er elever i 3g.

Spansk/DELE-test: Målgruppen er elever i 3g.

Undervisningen indledes i det sene efterår 2016 og er placeret i forlængelse af normal skoletid, og sprog-testen afholdes i foråret 2017 (på skolen eller på Aarhus Universitet).

Se ansøgningsblanket her.