Sprogdiplomer i fremmedsprogene

Sprogdiplomer i fremmedsprogene

Skolen tilbyder i skoleåret 2019-2020 fagligt dygtige elever forberedende undervisning i engelsk, tysk, fransk og spansk med henblik på at gå til en internationalt anerkendt sprogtest og få et sprogcertifikat, der kan anvendes til videregående studier i udlandet.

Engelsk/Cambridge: Målgruppen er elever i 2g. (yderligere oplysninger følger i løbet af skoleåret 2019-2020)

Tysk/Goethe-Zertifikat: Målgruppen er elever i 3g og evt. 2g.

Fransk/DELF: Målgruppen er elever i 3b FR eller elever med tilsvarende franskkundskaber.

Undervisningen i Tysk og Fransk indledes i det sene efterår 2019 og placeres i forlængelse af normal skoletid. I løbet af foråret 2020 afholdes sprogtests (på skolen eller udenbys på et anerkendt testcenter).

Undervisningen i Engelsk indledes i foråret 2020 og afsluttes i efteråret 2020 og placeres i forlængelse af normal skoletid. I løbet af efteråret 2020 afholdes sprogtest (på skolen eller udenbys på et anerkendt testcenter).

 

Ansøgningsblanket til Tysk og Fransk finder du her.