Værkstedstimer i HF

Når der står værkstedsundervisning (vu) på skemaet, betyder det, at undervisningen i det modul fokuserer på nogle af de tværgående færdigheder, som du skal tilegne dig i løbet af dit hf-forløb.

Værkstedsundervisningen følger en plan, der sikrer, at du får mulighed for at øve de færdigheder og tilegne dig de kompetencer, som er brugbare i den øvrige undervisning, og som også er nødvendige, når du skal videreuddanne dig efter hf.

Indholdet af timerne vil i starten være eksempelvis strategier til læsning af tekster og tabeller, introduktion til forskellige typer af skriftlige opgaver, fx rapportskrivning, og senere hen vil I arbejde med synopsis og eksamenstræning.

Værkstedsundervisningen omfatter samlet 50 timer for de to år på hf, og det giver 17-19 modulers værkstedsundervisning pr. år. Du kan i Lectio se, hvornår du har værkstedsundervisning, og hvem læreren er i modulet.