Skrivecafé

Skrivecaféen er et sted hvor du som elev kan opnå bedre skrive- og lektievaner. Dette kan være frivilligt for at træne din skriftlige færdigheder, eller obligatorisk hvis du ikke har fået afleveret tilstrækkeligt med skriftlige afleveringer.

Hvis du kan svare JA til et eller flere af følgende spørgsmål er skrivecaféen noget for dig!

  • Kunne du tænke dig at blive bedre til at skrive?
  • Ville det være rart at have en lærer i nærheden, når du sidder med dine skriftlige afleveringer?
  • Kniber det med at få lavet dine afleveringer til tiden? – Vil du være en del af et pulserende læringsmiljø med fokus på skriftlighed?
  • Forstår du ikke, hvorfor der altid er så mange rettelser i dine matematik-afleveringer?

Hvornår
Skrivecaféen finder sted onsdag fra kl. 15.05-16.35 (enkelte gange torsdag!).

Hvor
Caféen finder sted i studieområdet i lokale 123-125, 126 – med tre delområder til de tre caféer.

Hvordan
Skrivecaféen har en kort, samlet, fælles opstart- Kaffe, te serveres og indimellem kage eller frugt- Udgangspunktet er, at der skal være en hyggelig stemning i caféen.

Hvem
Skrivecaféen er etableret som et tilbud til skolens elever- Du kan dog blive anvist til skrivecaféen, hvis du skylder for mange skriftlige opgaver.

Der vil altid være fire lærere til stede med mindst ét fag fra følgende grupper: a) Naturvidenskab b) Humaniorac) Samfundsvidenskab/de kreative fag. Efter den fælles opstart vil caféens tre delområder have forskelligt indhold:

1) Lektiecafé: Her arbejder du med faglig skriftlighed, teknik-træning og motivation, så du opnår bedre skrive- og lektievaner.

2) Skriveworkshop: Med udgangspunkt i en workshop får du her mulighed for at træne flere aspekter af skriftlighed. Alle kan blive bedre til at skrive!

3) Skrivefængsel: Hvis du ikke får lavet dine skriftlige afleveringer til tiden, kan du blive anvist et ophold i denne del af skrivecaféen. Er dette tilfældet, har du mødepligt og dit fremmøde vil blive registreret. Skrivefængslet har til hensigt at hjælpe dig med at få nedbragt dit skriftlige fravær og sikre, at du får trænet skriftlighed.