Psykologisk rådgivning

Psykologisk rådgivning

Det er ikke altid lige let….
Alle elever på skolen, der har behov for psykologhjælp i forbindelse med personlige og familiære problemer eller problemer relateret til livet på skolen, har mulighed for at komme til at tale med skolens tilknyttede psykolog. Visitering til psykologen foregår via din studievejleder. Både studievejlederen og psykologen har tavshedspligt.