07.10.2016

HOLSTEBRO GYMNASIUM OG HF ARRANGERER TRAILLØB I VESTRE PLANTAGE

Elever på Holstebro Gymnasium og HF indvier trailspor med gratis løb fredag 7/10-2016 i Vestre Plantage

»Det har været sjovt og anderledes at gribe idrætten an, hvor vi har kunnet træ- ne og skabe noget på samme tid – for det var bestemt ikke let arbejde at rykke rundt og trampe ned.« Fortæller Laura Brink, 18 år, fra 3.x på Holstebro Gymnasium og HF. Hun har sammen med en række andre elever været med til at etablere et nyt trailspor i Vestre Plantage ved Holstebro. Og er af kammeraterne valgt som den, der skal klippe snoren, når sporet officielt indvies på fredag. Trailruten er blevet til et helt projekt med inddragelse af flere fag. »Vi kombinerede idræt, som vi har på C-niveau, og dansk, som vi har på A-niveau, således at en gruppe lavede digte om banen, en anden lavede træningsprojekter og en tredje lavede en historie som redegø- relse for banens historie, hvor vi har fået kilder fra lokalarkivet,« fortæller Laura Brink, der tilføjer: »Selvom nogle elever har været mere engagerede end andre, har vi alle deltaget og hjulpet til, og vi har hygget os og fået noget positivt med os derfra.« Sporet indledes og afsluttes hvor den tidligere Ørnhøj-bane gik og slynger sig gennem terrænet – indrammet med grene, kviste og træstammer. Det er idrætslærer Per Hovmøller Christensen, der har fået ideen. Og koordineret det med dansklærer Gerd Schmidt Nielsen. »Stedet er en del af Holstebros kulturhistorie, som er ukendt for mange. Kun få ved, at der for blot 55 år siden kørte tog forbi på Ørnhøjbanen for kun 55 år siden,« siger Per Hovmøller Christensen. Projektet er blevet gennemført som et innovativt samarbejde mellem idræt og dansk. »I idrætsfaget er eleverne blevet præsenteret for en ny træningsform; innovativ idræt, som blandt andet består i at skabe nytteværdi til glæde for andre via egen træ- ning. Desuden er det et forsøg at forstå sammenhængen mellem hverdagsaktiviteter og sundhed, samt forstå idræt i en bredere forstand. I danskfaget er der blevet arbejdet med, hvordan man kan fortælles stedets historie og formidle kulturhistorie via informationstavle, video, billeder og tekst. Desuden har en gruppe elever arbejdet med digte, i forhold til det ”glemte” togspor, det nye løbespor og det ”smukke forfald”, hvor naturen efterhånden har dækket togsporet. Udvalgte digte er hængt op på sporet, og planen er, at digtene også skal forfalde – tiden og naturen tager over,« forklarer lærerne om projektet. Trailruten er opdelt i to spor: Togsporet er cirka to kilometer med start og mål på fortræningspladsen. Midtvejs udgår Spor 2, der er en sløjfe på tre kilometer. Sporene er markeret med grene og rød maling på træerne for at vise vej. Sporene er meget udfordrende med naturlige forhindringer undervejs, blandt andet væltede træer. »Det er en varieret form for løb, hvor man ud over kredsløbstræning opnår styrkelse af muskulatur, nervesystemet og koordinationsevnen,« forklarer Per Hovmøller Christensen. Hans håb er, at stadig flere vil bruge sporene til træning og oplevelser. »Det er håbet, at de løbere, der får kendskab til de to nye trail-spor, Togsporet og Spor 2, vil være med til at videreformidle dem til andre løbere/ venner. Som ringe i vande, hå- ber vi, at budskabet om sporene, der er skabt af brugere, til glæde for brugere, udgiftsfrit og med en lokal kulturhistorie, vil føres ud til kommende trail-løbere,« siger han

Tekst fra Holstebro Onsdag, 5/10-2015

team-trail-challenge