Information til nye elever 2018

Skolestart august 2018

Velkommen på Holstebro Gymnasium og HF.

Nu er der ikke lang tid til, at du skal i gang med din uddannelse hos os.

Her på siden har vi samlet oplysninger om skolestart. Både oplysninger om de første dage og om ting, du skal have klaret, inden du begynder hos os.

Læs mere om skolen her på hjemmesiden, hvor der er quicklinks til blandt andet skolens Facebookside.

Du kan også læse meget mere om forskellige emner i dette INFO-HÆFTE.

God sommer – vi glæder os til at se dig tirsdag den 14. august kl. 8.00!

Første skoledag

Alle nye elever møder om morgenen i Festsalen til fælles velkomst.

Du kan finde din nye klasse på skolens hjemmeside under punktet ”Skema/Lectio”. Skoleåret skal være 2018/19 – kan ændres øverst på Lectiosiden.

Vi har brug for en kopi af dit afgangsbevis fra folkeskolen. Kopien skal du aflevere
senest fredag den 17. august, men det får du mere at vide om første skoledag.

Første skoledag slutter ca. kl. 13.00.

Transport til skolen

Hvis du kommer på cykel, skal du stille den i cykelkælderen (nedgangen er ved cykelstien)  eller i cykelskuret, som ligger ved parkeringspladsen.

Skal du med bus, kan du for eksempel tage med busserne 1, 10 og 24.

Introforløb

Alle nye klasser begynder skoleåret med et introduktionsforløb. På første skoledag får
du udleveret en plan for forløbet. Introduktionsforløbet er tilrettelagt med en blanding af almindelig skolegang og særlige arrangementer, der skal præsentere dig for, hvordan det er at gå på Holstebro Gymnasium og HF fagligt og socialt.

 

Fotografering

Én af de første skoledage bliver du fotograferet til skolens administrative system, og dit foto bliver også brugt til studiekort. Senere bliver der taget klassebillede.

 

IT på skolen

På første skoledag får du udleveret brugernavn og adgangskode til skolens internet-forbindelse, postsystem og webprint.

Desuden har du adgang til online ordbøger og matematikprogram på skolen og hjemme.

Hvis du ikke medbringer egen computer, er der på skolen anbragt enkelte computere og printere, som du kan benytte.

Skolen har anskaffet licenser til Microsoft Office 365 ProPlus, som stilles gratis til rådighed, mens du er elev på skolen.

 

Offentlig transport/Ungdomskort

Skal du bruge offentlig transport til skolen, kan du få rabat med et Ungdomskort. Ungdomskort er et personligt periodekort, hvor du for 12,25 kr. om dagen kan rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre frit med offentlig transport i dit

eget takstområde og få rabat på billetter i resten af landet. Kortet kan du søge om fra midt i juni på www.ungdomskort.dk , hvor du også kan læse mere om Ungdomskort. Du skal bruge NemId, når du søger om kortet.

 

Statens uddannelsesstøtte (SU)

Man kan få SU fra kvartalet efter, at man fylder 18 år. SU søges på www.su.dk, hvor du også kan finde mange andre oplysninger om SU. Er du berettiget til SU fra august, kan du tidligst søge den 1. juli 2018.
Hvis du er under 20 år og udeboende, er det vigtigt, at du afleverer et særligt skema.

Du kan evt. kontakte skolens SU-medarbejdere, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Grundforløbet på stx

Med den ny gymnasiereform, der trådte i kraft i sommeren 2017, er der sammenlignet med tidligere færre studieretninger at vælge i mellem. Det gør det lettere at vælge og overskue mulighederne for dig som elev. Du kan vælge mellem studieretninger inden for hovedområderne naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprogligt-humanistisk og musisk-kreativ. Studieretningerne har en tydelig faglig profil, der giver direkte adgang til uddanneler inden for beslægtede fagområder.

Grundforløbet

I 1.g starter du med et grundforløb, der varer ca. tre måneder og afsluttes den første uge i november. Fagene i grundforløbet er ens for alle grundforløbsklasser. Grundforløbet indeholder et introduktionsforløb, der letter din overgang til gymnasiet. Du vil møde en række af gymnasiets fag og få mulighed for at afprøve forskellige studieretninger, inden du træffer dit endelige studieretningsvalg. Dette valg skal først træffes endeligt i starten af oktober.

Formålet med grundforløbet er bl.a. at forberede skiftet fra folkeskoleelev til gymnasieelev, og du vil stifte bekendtskab med arbejdsmetoder i gymnasiet og en stor del af de fag, der senere vil indgå i studieretninger eller være mulige valgfag.  Der er både enkeltfaglig og flerfaglig undervisning i grundforløbet.

Stx studieretninger

På Holstebro Gymnasium og HF kan du vælge mellem 10 studieretninger. Studieretningerne er grupperet i 4 hovedområder og hver studieretning består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Husk: Du skal først træffe valg om studieretning til oktober, og studieretningerne starter først til november. Indtil da går du i en grundforløbsklasse.

Se oversigt over studieretningerne i vores brochure her.

HF-fagpakker

Holstebro Gymnasium og HF tilbyder 5 forskellige hf-fagpakker, der hver især giver adgang til en lang række af korte og mellemlange videregående uddannelser. En hf-fagpakke består af en række obligatoriske fag, som alle på hf skal have, og to obligatoriske valgfag som bliver særlig for dig og din klasse. Derudover bliver der i løbet af din hf-uddannelse arrangeret en række aktiviteter som sheltertur, ekskursioner og studietur som relaterer sig til den HF-linje, du har valgt. Se fagpakkerne her.